Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

01 tháng 11 2022 12:50

câu hỏi

em muốn giải theo cách chứng minh hình bình hành ạ

alt

6

1


Mực C

01 tháng 11 2022 13:29

của bn nhé

alt

Trần T

01 tháng 11 2022 13:34

dạ không phải ý đó ạ, giải hình theo cách chứng minh hình bình hành ý ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 (4 diểm) a) Tìm số tự nhiên y biết: 2020/5×1/2⟨y(3/12+3/4)×204

1

Được xác nhận