Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

06 tháng 1 2023 10:08

câu hỏi

Em muốn câu trả lời chi tiết

Em muốn câu trả lời chi tiết

 

alt

13

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

09 tháng 1 2023 05:44

Được xác nhận

Chào em Nguyễn T, Đây là bài toán thuộc dạng trung bình cộng. Bài giải chi tiết: Số thóc mà vụ thu hoạch sau thu hoạch được là: 480.(1/3) =160 tạ thóc Trung bình mỗi vụ thu hoạch được: (160+480)/2= 320 tạ thóc. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé. Cảm ơn em.

Chu V

06 tháng 1 2023 14:30

<p>Vụ sau thu hoạch được số thóc là:</p><p>480×1/3=160(tạ)</p><p>Trung bình mỗi vụ thu hoạch là:</p><p>(480+160):3=213,33(tạ)</p><p>Đổi:213,33 tạ=21333kg</p><p>Đ/S:21333kg</p>

Vụ sau thu hoạch được số thóc là:

480×1/3=160(tạ)

Trung bình mỗi vụ thu hoạch là:

(480+160):3=213,33(tạ)

Đổi:213,33 tạ=21333kg

Đ/S:21333kg

Lộc L

09 tháng 4 2023 14:39

<h2>Chào em Nguyễn T, Đây là bài toán thuộc dạng trung bình cộng.&nbsp;</h2><h2>Bài giải chi tiết:&nbsp;</h2><h2>Số thóc mà vụ thu hoạch sau thu hoạch được là:&nbsp;</h2><h2>480.(1/3) =160 tạ thóc&nbsp;</h2><h2>Trung bình mỗi vụ thu hoạch được:</h2><h2>&nbsp;(160+480)/2= 320 tạ thóc.&nbsp;</h2><h2>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé.&nbsp;</h2><h2>Cảm ơn em.</h2><p><br>&nbsp;</p>

Chào em Nguyễn T, Đây là bài toán thuộc dạng trung bình cộng. 

Bài giải chi tiết: 

Số thóc mà vụ thu hoạch sau thu hoạch được là: 

480.(1/3) =160 tạ thóc 

Trung bình mỗi vụ thu hoạch được:

 (160+480)/2= 320 tạ thóc. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé. 

Cảm ơn em.


 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy chứng minh 1+1=1

36

Lihat jawaban (6)