Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương D

19 tháng 2 2023 13:36

câu hỏi

Em muốn có lời giải

 

Em muốn có lời giải 

 

alt

16

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

20 tháng 2 2023 13:53

Được xác nhận

<p>Chào em Phương D,</p><p>Đây là dạng bài tìm X.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1- 5/3 = 1/5 - x</p><p>&lt;=&gt; -2/3 = 1/5 - x</p><p>&lt;=&gt; x= 1/5 +2/3 = 13/15</p><p>Đáp số: x = 13/15</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Phương D,

Đây là dạng bài tìm X.

 

Bài giải chi tiết:

1- 5/3 = 1/5 - x

<=> -2/3 = 1/5 - x

<=> x= 1/5 +2/3 = 13/15

Đáp số: x = 13/15

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô em nhé.

Cảm ơn em.

Trang T

25 tháng 2 2023 12:00

<p>đây nha e</p>

đây nha e

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho G với trọng tâm của tam giác ABC hãy chứng minh rằng các vectơ GA cộng vectơ GC cộng vectơ GB bằng vectơ o

7

Được xác nhận