Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng T

23 tháng 11 2022 13:01

câu hỏi

Em ko tìm thấy kết quả

Em ko tìm thấy kết quả 

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

26 tháng 11 2022 06:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hoàng T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 4 hay x = -2 hay x = 2 hay x = 0<br><br>Bài giải chi tiết:<br>3 chia hết (x-1) khi x-1 thuộc ước của 3</p><p>=&gt; x-1 = 3 hay x-1 = -3 hay x-1 = 1 hay x -1 = -1</p><p>&lt;=&gt; x = 4 hay x = -2 hay x = 2 hay x = 0<br>Kết luận: đáp án chính xác là x = 4 hay x = -2 hay x = 2 hay x = 0<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hoàng T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: x = 4 hay x = -2 hay x = 2 hay x = 0

Bài giải chi tiết:
3 chia hết (x-1) khi x-1 thuộc ước của 3

=> x-1 = 3 hay x-1 = -3 hay x-1 = 1 hay x -1 = -1

<=> x = 4 hay x = -2 hay x = 2 hay x = 0
Kết luận: đáp án chính xác là x = 4 hay x = -2 hay x = 2 hay x = 0
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận