Square root
VBT
Calculator
magnet

Le C

09 tháng 2 2020 07:30

câu hỏi

em không học giỏi toán


1

1


Ngọc M

16 tháng 2 2020 14:41

không học giỏi thì mới phải học

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn có thể giúp tôi giải được bài tập toán được không? 1/ 3x - 2y = 4 2x + y =5 2/ 4x - 2y = 3 6x - 3y = 5 3/ 2x + 3y = 5 4x + 6y = 10 4/ 3x - 4y +2 = 0 5x + 2y = 14 5/ 2x + 5y = 3 3x - 2y = 14 6/ 4x - 6y = 9 10x - 15y = 18

33

Lihat jawaban (4)