Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng L

15 tháng 12 2022 15:03

câu hỏi

Em không biết cách giải ạ. Hãy giải chi tiết giúp em nhé! Cần gấp ạ😢

Em không biết cách giải ạ. Hãy giải chi tiết giúp em nhé! Cần gấp ạ😢

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

16 tháng 12 2022 11:26

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần vector tọa độ Bài giải chi tiết: Ta có: AI = AM - IM = 3MC -NI =AB + BC - NA - AI <=> 2AI= AB+ BC -NA <=> 2AI = AB + BC +1/3BA <=> AI = -2/6BA +BC Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 3.4: Tính nhẩm: b) 5. 2022

6

Được xác nhận