Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoc H

07 tháng 11 2022 12:32

câu hỏi

Em hk bt làm bài nay

Em hk bt làm bài nay

alt

3

1


Thu P

07 tháng 11 2022 22:56

<p>0,65 đáp án nek bạn</p>

0,65 đáp án nek bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận