Square root
VBT
Calculator
magnet

Dang H

09 tháng 12 2019 13:36

câu hỏi

Em hiểu kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc như thế nào?


0

1


Phương A

17 tháng 12 2019 08:06

truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần (những tư tưởng đức tính lối sống cách ứng xử tốt đẹp...) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

:theo em,vì sao nhà nước lại phải chênh lệch thuế suất với các mặc hàng(vàng mã,hàng mã 70%)riêng trồng trọt chăn nui lại đc miễn thuế

6

Lihat jawaban (1)