Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

14 tháng 9 2022 07:43

câu hỏi

Em hãy tìm khối lượng của: 1 mol phân tử NaCl và 1 mol phân tử C12H22O11 (đường).

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

14 tháng 9 2022 08:16

Được xác nhận

<p>Xin chào Tú N.</p><p>Đây là câu hỏi của hóa 8</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Tú N.

Đây là câu hỏi của hóa 8

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 8 gam CuO vào 200 gam dung dịch HCl 10,95% thu được dung dịch A. Tính C% các chất có trong dung dịch A

9

Được xác nhận