Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

26 tháng 3 2021 14:46

câu hỏi

Em hãy tả lại cảnh chuyển mùa từ cuối xuân sang hạ


6

1


N. Mộng

29 tháng 3 2021 02:23

Cảm nhận xem không khí, thời tiết khác biệt như thế nào khi chuyển mùa nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ai chs Free Fire ko my id 736011029

3

Lihat jawaban (1)

Đọc kĩ đoạn thơ trong bài Lượm Đoạn thơ: "Chú bé loắt choắt ........................... Nhảy trên đường vàng" - Xác định thể thơ - Tìm từ láy có trong đoạn thơ - Nêu tác dụng của pháp so sánh trong việc miêu tả hình ảnh chú bé Lượm - Chú bé Lượm gợi cho em liên tưởng đến nhân vật nào trong lịch sử dân tộc Việt Nam

25

Được xác nhận