Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

10 tháng 4 2020 11:44

câu hỏi

em hãy đánh giá về vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết với phong trào Cần Vương


0

1


Y. Như

27 tháng 5 2020 03:06

Chào em! Cảm ơn câu hỏi của em. Đánh giá về: - Vua Hàm Nghi: là vị vua có ý thức về việc chống Pháp xâm lược. - Tôn Thất Thuyết: Người Pháp từng đưa nhận xét về Tôn Thất Thuyết: “Lòng yêu nước của Tôn Thất Thuyết không chấp nhận một sự thỏa hiệp nào. Ông ta xem quan lại chủ hòa là kẻ thù của dân tộc.” - Phong trào Cần vương: đã thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong nhân dân. Dẫu vậy, cứu nước dưới ngọn cờ phong kiến không còn phù hợp với yêu cầu lịch sử lúc bấy giờ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nhận xét chính sách của thực dân Anh đối với Ấn Đọ vf hậu quả của nó đối với nhân dân Ấn Đọ?

6

Lihat jawaban (2)