Square root
VBT
Calculator
magnet

Lường V

28 tháng 4 2020 14:51

câu hỏi

em hãy nêu tình hình thế giới và trong nước trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai?


1

1


Nguyễn T

03 tháng 5 2020 14:26

cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho Kiến, với câu hỏi này mình có thể xem lại topic Việt Nam trong những năm 1939-1945 trong đó video tình hình thế giới và Đông Dương đã có nêu rõ rồi bạn nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít ,liên xô bước vào giai đoạn gì

5

Lihat jawaban (1)