Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyên T

26 tháng 2 2020 01:21

câu hỏi

em hãy nêu rõ tính chất nguy hiểm của HIV AIDS đối vs con người và xã hội loài người


0

2


Giang X

26 tháng 2 2020 13:09

làm suy thoái giống nòi mất nhân công tổn hại sức khỏe cộng đồng

Trang C

26 tháng 2 2020 14:32

Gây suy giảm miễn dịch ở người, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người và tương lai giống nòi của dân tộc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội đất nước.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu ca dao tục ngữ "cây ngay không sợ chết đứng" là của bài "tôn trọng lẽ phải " hay "liêm khiết " ạ ?

1

Lihat jawaban (12)