Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

14 tháng 9 2022 07:42

câu hỏi

Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau: 0,05 mol phân tử H2O

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

14 tháng 9 2022 08:25

Được xác nhận

<p>Xin chào Tú N.</p><p>Đây là câu hỏi của hóa 8</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Số phân tử H2O là 0,05×6×10<sup>23</sup>=0,3×10<sup>23</sup> .</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Tú N.

Đây là câu hỏi của hóa 8

Lời giải chi tiết:

Số phân tử H2O là 0,05×6×1023=0,3×1023 .

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

E là axit của kim loại M, trong đó oxi chiếm 20% theo khối lượng. Xác định công thứ phân tử của E

0

Lihat jawaban (1)