Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn B

14 tháng 12 2020 13:39

câu hỏi

Em hãy cho biết con đường thoát khỏi khủng hoảng kinh tế của các nước tư bản vì sao các nước tư bản có những lựa chọn thoát khỏi khủng hoảng nước khác


3

1


Y. Như

16 tháng 12 2020 01:55

Để thoát khỏi khủng hoảng: - Anh, Pháp, Mĩ vì có nhiều thuộc địa nên tiến hành cải cách kinh tế - xã hội. - Đức, Ý, Nhật vì có ít hoặc không có thuộc địa nên tiến hành phát xít hóa bộ máy nhà nước, chạy đua vũ trang, gây chiến để chia lại thuộc địa.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng trong năm 1917 ở Nga

0

Lihat jawaban (2)