Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh H

13 tháng 11 2019 10:17

câu hỏi

em dành bao nhiêu phần thời gian của một ngày để học, bao nhiêu phần thời gian cho các hoạt động khác ?


0

2


Loan B

15 tháng 11 2019 14:11

5 tiếng để học muốn chơi gì thì chơi , ko có bắt buộc nha !

Phan H

19 tháng 11 2019 11:21

5 tiếng để học trên trường 4 tiếng để soạn bài 30 phút học thuộc tất cả bài đã học 15 phút thủ công những môn nghệ thuật cuối cùng là đi chơi !!!!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5000X5000=2500 đúng hay sai

0

Lihat jawaban (7)