Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuận V

16 tháng 12 2019 12:21

câu hỏi

em có -3+2=? nói cách làm


0

1


Toitran 3

16 tháng 12 2019 12:48

-3 có ( ) hay | | ko

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm số tự nhiên n để 6n+31 chia hết cho 3n - 2

0

Lihat jawaban (1)