Square root
VBT
Calculator
magnet

Đường B

26 tháng 11 2020 15:12

câu hỏi

Em có suy nghĩ gì trước hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất? Bản thân em sẽ làm gì để đóng góp phần hạn chế khắc phục hậu quả chiến tranh?


5

2


Nguyễn B

14 tháng 12 2020 13:58

10 triệu người bị chết ,2 triệu người bị thương, phải cơ sở vật chất bị tàn phá suy ra gây thương cho nhân loại

Thành T

15 tháng 12 2020 12:43

Chiến tranh thế giới thứ nhất gây thw vong rất nhiều , nhân dân mất đi nhà ở , ruộng đất bị phá

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

các nước romani hungary bungary bị bắt ép tham gia lực lượng phát xít hay bị thôn tính ?

5

Lihat jawaban (1)