Square root
VBT
Calculator
magnet

PhƯơngs L

13 tháng 2 2023 14:06

câu hỏi

Em cần gấp ạ mai ktr rùi:((

Em cần gấp ạ mai ktr rùi:((

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

14 tháng 2 2023 10:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần PT hóa học</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>2FeCl2 + Cl2 -&gt; 2FeCl3</p><p>2Fe + O2 -&gt; 2FeO</p><p>2Fe(OH)3 -&gt; Fe2O3 + 3H2O</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần PT hóa học

Bài giải chi tiết:

Ta có:

2FeCl2 + Cl2 -> 2FeCl3

2Fe + O2 -> 2FeO

2Fe(OH)3 -> Fe2O3 + 3H2O

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 235 : Trong điều kiện thích hợp, có phản ứng A 2 + H 2 =&gt; 2HA A là : A. F 2 B. Cl 2 C. I 2 D. Br 2

0

Được xác nhận