Square root
VBT
Calculator
magnet

Minhduc M

11 tháng 1 2023 04:31

câu hỏi

em có cosx=0.75 muốn tính tgx =??? thì bấm như thế nào! cảm ơn anh chị ạ!

em có cosx=0.75 muốn tính tgx =??? thì bấm như thế nào! cảm ơn anh chị ạ!


10

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

12 tháng 1 2023 11:01

Được xác nhận

<p>Chào em Minhduc M,</p><p>Đây là dạng bài vận dụng các công thức lượng giác.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta dùng công thức: 1 + cos<sup>2</sup>x= 1/tan<sup>2</sup>x</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;=&gt; 1+ (0,75)<sup>2</sup>= 1/tan<sup>2</sup>x</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;=&gt; 1/tan<sup>2</sup>x = 1.5625</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;=&gt; tan<sup>2</sup>x = 0.64</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;=&gt; tanx = 0.8&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Minhduc M,

Đây là dạng bài vận dụng các công thức lượng giác.

 

Bài giải chi tiết:

Ta dùng công thức: 1 + cos2x= 1/tan2x

                    <=> 1+ (0,75)2= 1/tan2x

                     <=> 1/tan2x = 1.5625

                     <=> tan2x = 0.64

                     <=> tanx = 0.8 

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

Quản T

16 tháng 1 2023 13:14

<p>0hshsbnsksna</p>

0hshsbnsksna

Đỗ H

17 tháng 1 2023 15:09

<p>121+16=137</p>

121+16=137

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận