Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Đ

09 tháng 4 2020 00:38

câu hỏi

Em có1 câu hỏi ,vừa nãy em viết nhầm Tìm một phân số vừa lớn hơn1/4 vừa bé hơn1/2


0

1


Mimi M

09 tháng 4 2020 06:15

Gọi phân số đoa là x thì ta có: 1/4 < × < 1/2 Suy ra 1/4 < × < 2/4 Vậy không có phân số nào thỏa mãn đâu bạn ơi.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bốn phép tính với các số tự nhiên hình học bài vừa câu 1 và 2 làm sao vậy mọi người chỉ mk đi😭😭😭😭😭😭

0

Lihat jawaban (1)