Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

06 tháng 11 2019 14:32

câu hỏi

em bé nằm trong bụng mẹ được gọi là gì?


13

16


Lưu H

12 tháng 11 2019 04:15

bào thai

Nguyên K

27 tháng 12 2019 13:54

là bào thai mới đúng. 😊

Mai T

10 tháng 11 2019 01:58

thai nhi

Bùi T

06 tháng 3 2020 04:35

Phôi thai

Lê N

22 tháng 12 2019 03:56

bào thai

Nguyen Q

09 tháng 2 2020 09:23

thai nhi

Bùi T

06 tháng 3 2020 04:35

Sai hết

Nguyễn D

08 tháng 3 2020 06:13

bao thai

Bùi T

11 tháng 3 2020 14:51

Bao thai là cái what gì vậy

Nguyễn B

16 tháng 12 2020 05:54

Thai nhi

Ai H

09 tháng 11 2019 23:16

gọi là mang thai

Thanh T

09 tháng 11 2019 23:41

bn ai,h nói đúng á.gọi là mang thai

Hanh P

10 tháng 11 2019 02:15

gọi là mang thai là có em bé

Bùi P

03 tháng 3 2020 09:41

mang thai

Phạm T

25 tháng 10 2020 15:53

thai nhi

Nguyễn V

03 tháng 12 2020 14:20

thai nhi

Du C

25 tháng 12 2020 12:59

thai nhi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

khi giậm phải kim tiêm thì lm gì?

0

Lihat jawaban (1)