Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc M

23 tháng 11 2022 15:06

câu hỏi

em đang cần gấp ạ

em đang cần gấp ạ

alt

4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

27 tháng 11 2022 14:08

Được xác nhận

Xin chào em Ngọc M, Bài giải chi tiết: Bài 2: a/ 25-(-115)-(315-105)= 25 + 115 - 210 = 140 - 210 = -70 b/ 283 - 286 -83 +86 = 283 -83 - (286-86) = 200 -200 =0 c/ (-75) +202 -25 = 202- (75+25) = 202 -100 =102 d/ (11+12+13)-(3+4+5) = 36 - 12 = 24 Bài 3 A = a-b+(-c) = 1 - (-2) + (-3) = 1 + 2 -3 = 0 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Nam K

24 tháng 11 2022 05:44

<p>b2&nbsp;</p><p>a 25+115-315+105=-70</p><p>b bằng 0</p><p>c 202-25-75=102</p><p>d 11+12+13-3-4-5=24</p><p>b3&nbsp;</p><p>thay vào ta đc : A=1-(-2)+(-3)=1+2-3=0</p><p>ok nhé</p>

b2 

a 25+115-315+105=-70

b bằng 0

c 202-25-75=102

d 11+12+13-3-4-5=24

b3 

thay vào ta đc : A=1-(-2)+(-3)=1+2-3=0

ok nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 9: Cho hình thang cân (ABCD )(AB//CD) có D=60⁰; AB = AD a) Tính A; B; C. b) Chứng minh: DB là tia phân giác của ADC c) Tính DBC

4

Được xác nhận

Cho tam giác HIK có HI= 5cm, HK= 3cm a) Tìm độ dài cạnh IK, biết rằng độ dài này là một số tự nhiên chẵn và lớn hơn 5 b) Tính chu vi tam giác HIK

3

Lihat jawaban (1)