Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

25 tháng 9 2022 16:22

câu hỏi

Each sentence below has errors. Underline and correct them. (Tìm lỗi sai và sửa) 21. I have to do (A) a (B) lot of homeworks (C) at the (D) weekend.


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

25 tháng 9 2022 16:27

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng tìm và sửa lỗi sai.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>-<strong> Lỗi sai: homeworks</strong></p><p>- <strong>Sửa lại: homework</strong> (homework luôn luôn ở hình thức số ít)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng tìm và sửa lỗi sai.

Bài giải chi tiết:

- Lỗi sai: homeworks

- Sửa lại: homework (homework luôn luôn ở hình thức số ít)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chọn từ chính xác để điền vào câu Andy doesn’t often work (hard / hardly)

6

Được xác nhận