Square root
VBT
Calculator
magnet

Yến N

25 tháng 7 2022 03:59

câu hỏi

Each of my Friends has a..... character (differ)


13

2

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 13:15

Được xác nhận

Xin chào em Yến N, Đây là một bài tập thuộc dạng bài chia loại từ Bài giải chi tiết: Each of my Friends has a different character Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

Chi C

27 tháng 7 2022 01:51

different

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khi nào nên dùng thì hiện tại đơn và khi nào nên dùng thì hiện tại hoàn

7

Được xác nhận