Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh L

07 tháng 11 2022 13:34

câu hỏi

E lớp 10 mà k giải đc bài toán lớp 3 của em gái😅 m.n giải thích giúp em vs ạ:>

E lớp 10 mà k giải đc bài toán lớp 3 của em gái😅 m.n giải thích giúp em vs ạ:>

alt

6

1


Minh T

07 tháng 11 2022 15:08

<p>Mình nghĩ là A</p>

Mình nghĩ là A

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9 mủ x - 4.3mủ x - 45 =0

4

Được xác nhận

Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương II : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.

18

Lihat jawaban (1)