Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

21 tháng 12 2022 11:54

câu hỏi

E ko biết làm

E ko biết làm

 

alt

9

2


Đoàn V

21 tháng 12 2022 12:21

<p>5%=1200×5÷100=60 (cây)</p><p>10%=1200×10÷100=120 (cây)</p><p>20%=1200×20÷100=240 (cây)</p><p>25%=1200×25÷100=300 (cây)</p>

5%=1200×5÷100=60 (cây)

10%=1200×10÷100=120 (cây)

20%=1200×20÷100=240 (cây)

25%=1200×25÷100=300 (cây)

Vinh T

21 tháng 12 2022 12:44

<p>5% số cây là: 1200 x 5 : 100 = 60 (cây)</p><p>10% số cây là: 1200 x 10 : 100 = 120 (cây)</p><p>20% số cây là: 1200 x 20 : 100 = 240 (cây)</p><p>25% số cây là: 1200 x 25 : 100 = 300 (cây)</p>

5% số cây là: 1200 x 5 : 100 = 60 (cây)

10% số cây là: 1200 x 10 : 100 = 120 (cây)

20% số cây là: 1200 x 20 : 100 = 240 (cây)

25% số cây là: 1200 x 25 : 100 = 300 (cây)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)