Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

25 tháng 10 2020 11:13

câu hỏi

e chưa hiểu cách cân bằng pthh:2KCLO3+2KCL+3O2


7

1


Tường V

02 tháng 11 2020 06:37

đầu tiên là phải cân bằng Kim loại,phi kim, hiđro,oxi VD trước dấu +có 2k ,sau dấu+cũng có 2k. trước dấu +có 2cl,sau cũng có trước có O3 trước có 2 lấy 3.2=6 suy ra =O6 đằng sau cũng có O6 .Xong cân bằng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đốt cháy hoàn toàn 3dm3 hỗn hợp khí CH4 và C2H2 cần dùng 7 dm3 khí O2. các khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu ?(biết sản phẩm của các phản ứng bằng nhau).

10

Được xác nhận

Tổng sốhạt (proton, nơtron, electron) trong một nguyên tửlà 52. Sốhạt mang điện nhiều hơn sốhạt không mang điện là 16. Tìm sốlượng mỗi hạt và sốkhối

2

Lihat jawaban (1)