Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

01 tháng 11 2019 10:24

câu hỏi

dung dịch làm quỳ tím đổi màu xanh C3 H7 NH2


0

1


Nguyễn T

03 tháng 1 2020 07:25

Chào Hà, bạn nêu rõ câu hỏi để chúng ta cùng thảo luận nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 570. Chỉ ra nội dung đúng: A. Ancol có liên kết hiđro, phenol không có liên kết hiđro. B. Ancol không có liên kết hiđro, phenol có liên kết hiđro. C. Ancol và phenol đều có liên kết hiđro. D. Ancol và phenol đều không có liên kết hiđro.

1

Được xác nhận