Square root
VBT
Calculator
magnet

Cường C

28 tháng 10 2022 12:50

câu hỏi

dung dịch làm cho quỳ tím đổi sang màu đỏ là? A kcl B ca(no3)2 C NaOH D H2SO4


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

29 tháng 10 2022 16:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em Cường C<strong>,</strong> &nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Hóa 8</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Chọn D. axit làm quỳ tím hóa đỏ</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Cường C,  

Đây là một bài tập thuộc Hóa 8

Bài giải chi tiết:

Chọn D. axit làm quỳ tím hóa đỏ

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 6. a)Bằng phản ứng hóa học nào có thể chuyển hóa lưu huỳnh thành lưu huỳnh đioxit và ngược lại lưu huỳnh đioxit thành lưu huỳnh ? b) Khí lưu huỳnh đioxit là khí chủ yếu gây mưa axit. Mưa axit phá hủy những công trình được xây dựng bằng đá, thép.

0

Được xác nhận