Square root
VBT
Calculator
magnet

Cường C

28 tháng 10 2022 12:50

câu hỏi

dung dịch làm cho quỳ tím đổi sang màu đỏ là? A kcl B ca(no3)2 C NaOH D H2SO4


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

29 tháng 10 2022 16:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em Cường C<strong>,</strong> &nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Hóa 8</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Chọn D. axit làm quỳ tím hóa đỏ</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Cường C,  

Đây là một bài tập thuộc Hóa 8

Bài giải chi tiết:

Chọn D. axit làm quỳ tím hóa đỏ

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Trung hòa 100ml dung dịch NaOH 1M bằng V ml dung dịch HCI 1M. a) Viết phương trình phản ứng ? b) Tính V ? c) Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng ?

2