Square root
VBT
Calculator
magnet

ĐOÀN V

13 tháng 10 2020 12:25

câu hỏi

dung dịch là gì


4

1


Misa M

14 tháng 10 2020 15:08

Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của dung môi và chất tan.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khử 48 gam CuO bằng 1,12 lít khí H2(đktc) thủ được chất A và H2O a) Viết phương trình hóa học b) A là chất nào? Tính khối lượng của chất A

1

Lihat jawaban (1)