Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm L

13 tháng 8 2022 02:58

câu hỏi

Don't stay up late or you will get health problems


5

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

24 tháng 8 2022 06:40

Được xác nhận

Xin chào em Phạm L, Đây là một bài tập thuộc dạng câu điều kiện loại 1. Bài giải chỉ tiết: - If you stay up late, you will get health problems. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Lam M

13 tháng 8 2022 06:25

Ok,thank you.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Please help me answer this question! Tks Listen! Someone ______________(play) the guitar. It _________ (sound)

25

Lihat jawaban (4)