Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh N

30 tháng 12 2020 12:37

câu hỏi

do you like to live in the country or in the city ?why?


7

1


T. Thi

31 tháng 12 2020 08:37

Chào em, em có thể tham khảo câu trả lời ngắn gọn như sau: I like to live in the country because of several reasons. First, it's peaceful and quiet. Second, people here are very friendly, and they always care for others. Third, there are a lot of green trees, so the air is very fresh. Finally, there is no traffic jam compared to the city. Chúc em học tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết lại câu ''I go to school everyday by bike ''. her brother said

0

Lihat jawaban (1)