Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu N

24 tháng 12 2019 09:41

câu hỏi

Do you like the theatre ?


0

1


Khang T

25 tháng 12 2019 13:22

Yes, I do. Nhưng câu hỏi này nên đọc là Do you like to watch movies in the theatre sẽ hay hơn.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho mình hỏi các bạn đang xài Samsung,thì chụp màn hình ở đâu vậy chỉ mình với 🥺

23

Lihat jawaban (4)