Square root
VBT
Calculator
magnet

Noname_NHS N

05 tháng 12 2020 13:32

câu hỏi

do you like maths


43

11

Được xác nhận

Nguyễn Đ

06 tháng 12 2020 03:57

Được xác nhận

Bạn có thích Toán học không?

Noname_NHS N

07 tháng 12 2020 12:11

tui đg hỏi chứ tui có yêu cầu bn dịch đâu

Mai Q

18 tháng 6 2021 11:15

yes, I do 😎😎😎😎😎

2Vr R

13 tháng 12 2020 09:01

bạn có thích học Toán không ?

Noname_NHS N

15 tháng 12 2020 13:24

thế bạn có thích không

— Hiển thị thêm 2 trả lời

Yushichi K

01 tháng 1 2021 06:56

No, I don't.

Noname_NHS N

01 tháng 1 2021 08:52

me too

Khánh H

04 tháng 1 2021 13:14

Yes, I do😎

Noname_NHS N

06 tháng 1 2021 03:14

oh my gosh

Mai A

16 tháng 1 2021 08:53

Yes,I do

Noname_NHS N

19 tháng 1 2021 04:09

what

Wow C

09 tháng 2 2021 13:53

No never like this subject!MATH

Wow C

09 tháng 2 2021 13:54

How about history did you like history?

Wow C

09 tháng 2 2021 13:55

Bạn có thích học lịch sử không

Wow C

09 tháng 2 2021 13:55

I’m really like history!

Noname_NHS N

10 tháng 2 2021 02:43

ò ò ò

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

can you talk about some famous food in vietnam ?, do you know some top place in vietnam have lots of forgener visit ?

9

Lihat jawaban (1)