Square root
VBT
Calculator
magnet

VICKY V

12 tháng 1 2021 06:55

câu hỏi

do you like mangoes


25

6

Được xác nhận

Lê P

12 tháng 1 2021 13:26

Được xác nhận

Ai thich qua cam không ?

H. Phạm

13 tháng 1 2021 02:11

Được xác nhận

Chào các con. Câu hỏi của bạn có nghĩa là Bạn có thích xoài không? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta trả lời theo 2 cách sau: - Yes, I do. (Mình thích.) - No, I don't. (Mình không thích.)

VSProbi V

15 tháng 1 2021 06:44

Yes, I do

Amongus A

26 tháng 1 2021 14:41

no

Thuong V

03 tháng 2 2021 13:25

Yes, I do

Gialinh G

11 tháng 5 2021 03:35

Yes and No

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Do you like Cake

6

Lihat jawaban (9)