Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan D

02 tháng 8 2020 14:14

câu hỏi

Do you like go to the zoo


12

4


Lê T

07 tháng 8 2020 05:15

Yes, I am. I am very like go to the zoo🐅🐆🐕🐒🐎🐃🐄🐿🐐🐪🦃🐥🦕🦖🐊🐢🦆🐟🐬🐡🦂🕷🦗🐝

Sammy Đ

08 tháng 8 2020 08:45

yes I do🐕🐶🐩🐈🐱🐀🐁🐭🐹🐢🐇🐰🐓🐔🐣🐤🐥🐦🐏🐑🐐🐺🐃🐂🐄🐮🐴🐗🐖🐷🐽🐸🐍🐼🐧🐘🐨🐒🐵🐆🐯🐻🐫🐪🐊🐳🐋🐟🐠🐡🐙🐚🐬🐌🐛🐜🐝🐞🐲🐉

Ngoc Q

09 tháng 8 2020 05:10

Yes!

Ngoc Q

09 tháng 8 2020 05:11

Yes let’s go to zoo

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

where are my book? no, I...... yes, I.......

0

Lihat jawaban (1)