Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuấn B

01 tháng 2 2020 07:51

câu hỏi

Do you like English ?


6

12


Tuyết Á

03 tháng 2 2020 08:42

yes , I do . I very like English 👍👍👍😍😍😍

Lily B

03 tháng 2 2020 10:29

I love English

Tống P

07 tháng 2 2020 06:09

mk nghĩ bạn ko nên trả lời như vậy

Tống P

07 tháng 2 2020 06:08

C1 : Yes , of course . English is one of our main subject at school C2 : Yes , of course because English help me can get a stable job in my future and i can communicate with foreigners

Tuấn B

01 tháng 2 2020 07:53

Yes. I do

Nguyễn K

03 tháng 2 2020 14:22

Yes,I do.Because English is an international language, it helps me can communicate with foreigners(nếu có lí do j nữa thì bạn bổ sung thêm, mình thấy câu trả lời này là chung chung với những ai đang học tiếng Anh đó;))).

Kim N

07 tháng 2 2020 08:26

yes I do

Nhung N

02 tháng 4 2020 00:52

Yes I do

Thanh T

20 tháng 11 2020 01:45

yes ,I so love English .because it very sound great

Jolteon J

04 tháng 12 2020 14:19

Ýəş Į ďø

Nguyễn M

04 tháng 12 2020 14:54

yes , i do

Nezuko N

17 tháng 12 2020 22:29

Yes, I like.

Nguyễn P

06 tháng 1 2021 13:13

Yes, I do

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I.supply the correct form of the words in brackets to complete these sentences 1 My father will spend an amount of time _____our walls before Tet(Relaint)

0

Lihat jawaban (1)

Hoàn thành câu với những tử chỉ 1. I/ move/Hanoi/ when/ I/in/ high school.

5

Được xác nhận