Square root
VBT
Calculator
magnet

Lại Q

10 tháng 4 2021 13:21

câu hỏi

do you like beef?


28

5


Thương T

14 tháng 4 2021 01:09

yes

_khahnqoc_ _

15 tháng 4 2021 13:21

yes, i do

Ducnoobofpro D

16 tháng 4 2021 14:36

Yeb

Nguyễn V

22 tháng 4 2021 12:12

yes

Nguyễn T

26 tháng 5 2021 09:45

Yes, I do.I very like beef

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chọn từ chính xác để điền vào câu Andy doesn’t often work (hard / hardly)

6

Được xác nhận