Square root
VBT
Calculator
magnet

Huệ L

16 tháng 1 2022 12:06

câu hỏi

Do you like badminton?


10

2


Huỳnh N

16 tháng 1 2022 12:52

Bạn thích cầu lông không?

Huệ L

16 tháng 1 2022 12:57

Sai rồi

Huỳnh N

16 tháng 1 2022 13:00

Bạn thích chơi cầu lông không? Badminton dịch là cầu lông

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

24 + 34

10

Lihat jawaban (2)