Square root
VBT
Calculator
magnet

Nghi N

15 tháng 4 2020 07:10

câu hỏi

Do you have a milkshake.


1

4


Alice A

15 tháng 4 2020 11:12

No, i don’t

X_X X

15 tháng 4 2020 07:47

No ,I don.

Huyền T

15 tháng 4 2020 09:14

yes,l do🤤🤤🤤🤤🤤😍😍😍😍🤩🤩🤩🤩

Nghi N

15 tháng 4 2020 09:42

Thanks you

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

you/go/did/where/weekend/last

4

Lihat jawaban (1)