Square root
VBT
Calculator
magnet

TUHo T

26 tháng 11 2019 12:16

câu hỏi

Do các hđ công nghiệp thiếu kiểm soát của con người làm nhiệt độ Trái Đất tăng dần một cách rất đầy lo ngại. Các nhà khoa học đưa ra công thức dự báo nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trái Đất như sau T = 0.25t + 15 . Trong đó T là nhiệt độ trung bình mỗi năm (°C), t là số năm kể từ 1950 Hãy tính nhiệt độ trên Trái đất vào các năm 1950 và 2018


0

1


Chi C

26 tháng 11 2019 12:25

nhiệt độ trên TĐ vào năm 1950 T=0.25×0+15 =15°C nhiệt độ trên TĐ vào năm 1950 và 2018là: 0.25+15×(2018-1950) =1020.25°c vậy nhiệt đọ trên TĐ vào các năm 1950 và 2018 lần lượt là 15°c và 1020.25°c

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 phần căn 2 cộng căn 1 + 1 phần căn 3 + căn 2 cộng 1 phần căn 4 + căn 3

15

Lihat jawaban (1)