Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Y

13 tháng 9 2020 14:10

câu hỏi

didn?`t/do/his/homework/he /yesterday


6

2


Trần Y

13 tháng 9 2020 14:10

mọi người giúp với

Hạnh H

10 tháng 11 2020 14:39

Didn’t he do his homework yesterday?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What do you like?

0

Lihat jawaban (1)