Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

16 tháng 2 2020 23:28

câu hỏi

di truyền cơ thể là gì


0

2


Mạnh M

22 tháng 2 2020 13:44

biết mới đi chuyển thôi bạn }:‑)

Nguyen Q

25 tháng 3 2020 03:29

ko

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết sơ đồ lai trong các trường hợp sau: a) Hoa đỏ×hoa đỏ. b) hoa đỏ× hoa trắng. c) Hoa trắng×hoa trắng

12

Lihat jawaban (1)

Gen B có 3600 liên kết H và có hiệu giữa Nu loại T với một loại Nu không bổ sung với nó bằng 300. a) Tính số lượng Nu từng loại của gen B. b) Gen B có chiều dài bằng bao nhiêu A°. c) Khi gen B tự nhân đôi 2 lần thì môi trường nội bào cần cung cấp bao nhiêu Nu tự do. d) Gen B đột biến thành gen b. Gen b ít hơn gen B 1 liên kết H nhưng chiều dài 2 gen bằng nhau đột biến thuộc dạng nào? Tính số Nu từng loại của gen b.

21

Được xác nhận