Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh T

13 tháng 5 2023 04:01

câu hỏi

diện tích của một vườn hoa hồng là 120m vuông. Trong đó có 30 phần trăm diện tích trồng hoa hồng. hỏi diện tích trồng hoa hồng là bao nhiêu m vuông?

diện tích của một vườn hoa hồng là 120m vuông. Trong đó có 30 phần trăm diện tích trồng hoa hồng. hỏi diện tích trồng hoa hồng là bao nhiêu m vuông?

 

 

 

 

 

 

alt

9

2


Trần N

13 tháng 5 2023 05:33

<p>120:30</p><p>mk k chắc-)))</p>

120:30

mk k chắc-)))

Bình A

13 tháng 5 2023 08:14

<p>diện tích trồng hoa hồng là&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 120*30%=36(cm)</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

diện tích trồng hoa hồng là 

      120*30%=36(cm)

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)