Square root
VBT
Calculator
magnet

BuiPhan N

05 tháng 1 2023 04:34

câu hỏi

diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 2782 mét vuông . nếu gấp chiều rộng len 2 lần và chiều dài lên 3 lần thì diện tích mới là bao nhiêu?

diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 2782 mét vuông . nếu gấp chiều rộng len 2 lần và chiều dài lên 3 lần thì diện tích mới là bao nhiêu?


7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

09 tháng 1 2023 05:59

Được xác nhận

Chào em BuiPhan N, Bài giải chi tiết: Gọi chiều dài và chiều rộng mảnh đất lần lượt là a,b (m) Diện tích ban đầu: axb= 2782 (m^2) Diện tích lúc au: 3a x 2b= 6 x a x b= 6x2782= 16692 (m^2) Đáp án: 16692 (m^2) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để được hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Vi T

05 tháng 1 2023 09:34

<p>Nếu gấp chiều rộng lên 2 lần thì diện tích gấp lên 2 lần, nếu gấp chiều dài lên 3 lần thì diện tích gấp lên 3 lần&nbsp;</p><p>Như vậy diện tích gấp lên số lần là : 2 nhân 3 = 6 ( lần )&nbsp;</p><p>Diện tích mảnh đất mới là : 2782 nhân 6 = 16692 (m2)</p><p>Đáp số : 16692 m2&nbsp;</p>

Nếu gấp chiều rộng lên 2 lần thì diện tích gấp lên 2 lần, nếu gấp chiều dài lên 3 lần thì diện tích gấp lên 3 lần 

Như vậy diện tích gấp lên số lần là : 2 nhân 3 = 6 ( lần ) 

Diện tích mảnh đất mới là : 2782 nhân 6 = 16692 (m2)

Đáp số : 16692 m2 

Nguễn Q

07 tháng 1 2023 08:39

Nếu gấp chiều rộng lên 2 lần thì diện tích gấp lên 2 lần, nếu gấp chiều dài lên 3 lần thì diện tích gấp lên 3 lần Như vậy diện tích gấp lên số lần là : 2 nhân 3 = 6 ( lần ) Diện tích mảnh đất mới là : 2782 nhân 6 = 16692 (m2) Đáp số : 16692 m2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9+9+9+9+9

52

Lihat jawaban (14)