Square root
VBT
Calculator
magnet

Quyền V

22 tháng 10 2022 12:11

câu hỏi

Diện tích của 1 hình thoi là 50m2 và 1 đường chéo dài 200dm . Độ dài đường chéo còn lại


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 12:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Quyền V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài Hình thoi</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Diện tích hình thoi bằng 1/2 tích hai đường chéo.</p><p>Đổi 200dm=20m</p><p>Độ dài đường chéo còn lại là: 50:(1/2.20)=5 (m)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Quyền V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài Hình thoi

Câu trả lời chi tiết như sau:

Diện tích hình thoi bằng 1/2 tích hai đường chéo.

Đổi 200dm=20m

Độ dài đường chéo còn lại là: 50:(1/2.20)=5 (m)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(2x-3)-(x-5)=(+2)-(x-1).

3

Được xác nhận