Square root
VBT
Calculator
magnet

Giang P

07 tháng 4 2021 13:10

câu hỏi

diển biến trận tốt Động Truc Động


8

1


Nhật B

03 tháng 5 2021 08:33

-10/1426, 5 vạn viện binh do Vương Thông chỉ huy kéo vào Đông Quan -Âm mưu của địch: mở cuộc phản công lớn, đánh vào chủ lực của nghĩa quân ở Cao Bộ -Ta: Đặt phục binh ở Tốt Động và Chúc Động -7/11/1426, Vương Thông cho quân tiến về hướng Cao Bộ và bị lọt vào trận địa mai phục. -Kết quả:trên 5 vạn tên bị tử thương -Nghĩa quân thừa thắng vây hãm Đông Quan và giải phóng nhiều châu, huyện.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt trong cuốc kháng chiến chống Tống đầy sáng sạo độc đáo và bất ngờ

0

Lihat jawaban (1)