Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu M

02 tháng 1 2021 11:32

câu hỏi

dfcfzx


4

1


Lưu M

06 tháng 1 2021 13:05

????

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hỗn hợp 2,8 g C và S phản ứng hoàn toàn với khí oxi. thể tích khí o2 (dktc) cần dùng là 3,36 lít a.viết các phương trình hóa học b.tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

0

Lihat jawaban (1)