Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh N

06 tháng 10 2021 09:46

câu hỏi

dao động điều hòa có chu kỳ T và biên độ A.Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà động năng bằng 3 lần thế năng


8

1


Tuan D

07 tháng 10 2021 09:47

có vậy thôi mà cũng không biết 🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😅😅😅😁😁😁

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

dạ anh chị cho e hỏi

1

Lihat jawaban (1)